ESCOLES

Els tallers de “Celebrem la Sexualitat” s’articulen en 5 sessions consecutives. Es tracta de sessions dinàmiques i properes perquè els alumnes d’infantil, primària i secundària connectin amb diferents temàtiques, que considerem claus per una educació afectiva i sexual integral. Adaptem el temari, llenguatge i dinamiques per cada etapa i context educatiu. Les temàtiques principals són les següents:

1a sessió: Naixement (reproducció desitjada, diversitats de famílies, part, lactància)

2a sessió: Canvis puberals (canvis físics, diversitat corporal, menarquia i espermarquia)

3a sessió: Plaer (sensibilitat, autopercepció, límits, pràctiques sexuals, pornografia)

4a sessió: Diversitats (físiques, identitàries, de gènere, d’orientació del desig)

5a sessió: Bon tracte (inteligència emocional, gestió dels conflictes, mostra d’afectes)

Metodològicament, cada sessió té una part d’exposició, un espai pel diàleg i la resposta de preguntes i un temps per l’experimentació amb exercicis sensorials, lectures, fang, meditacions, etc. Per ampliar l’experiència a les llars i a l’aula també us facilitem:

  1. Preguntes d’activació per cada temàtica, per fer a casa o a l’aula
  2. Les indicacions per acompanyar cada temàtica
  3. La bibliografia recomanada
  4. Les fitxes d’avaluació

A continuació podeu consultar el detall dels continguts de cada taller i els materials de suport que fem servir a l’educació primària. Per a les altres etapes educatives, s’adapten les sessions, continguts, llenguatge, dinàmiques i materials a les necessitats maduratives corresponents. Igualment, quan concretem les intervencions amb el centre educatiu, acollim les necessitats educatives específiques de cada grup i context educatiu.

naixementNAIXEMENT

És una sessió per reconèixer el naixement com un esdeveniment important de la vida personal i familiar, tret d’inici de la vida sexual i afectiva. Els materials i dinàmiques que us proposem faciliten incloure la concepció, el part, el naixement i la criança en la biografia sexual dels individus, com esdeveniments relacionats amb la biologia i la reproducció humana i també amb els afectes, els desitjos o mandats socials i les relacions humanes. Fem referència a la diversitat de famílies, a la decisió lliure i responsable que implica embarassar-se i criar, parlem del desig o no de la maternitat i la paternitat i de l’experiència física, emocional, econòmica i relacional que pot implicar.

canvis vitals.

CANVIS PUBERALS

Aquesta sessió ens permet ubicar i resoldre els dubtes que impliquen la transició entre la infància, la pubertat i l’adolescència. El coneixement dels canvis vitals, des del naixement a l’adolescència, del cicle menstrual i el cicle dels espermatozous, relacionant la funcionalitat fisiològica, amb les emocions, el coneixement personal i les relacions de respecte, permet posar paraules, protegir i potenciar una etapa de grans canvis vitals. Treballem per anomenar amb respecte les parts íntimes del cos, i generar un clima de respecte a la diversitat corporal, i davant els ritmes de creixement, amb tranquil·litat i recursos pràctics pels alumnes. Els materials i dinàmiques que us proposem faciliten reconèixer els genitals femenins i masculins, interns i externs, i potenciar una imatge corporal completa i positiva.

plaer 2

PLAER

En aquesta sessió fem referència a la capacitat d’estar presents, amb els 5 sentits, i diferenciar les sensacions de plaer i desplaer. Podem identificar què ens agrada i què no, podem expressar els nostres desitjos, dubtes i límits en l’àmbit de les relacions i del contacte físic. Els materials i dinàmiques que us proposem faciliten una nova mirada vers el respecte a les pròpies percepcions i sobre la riquesa i la implicació de les diferents pràctiques afectives i sexuals. Resolent els dubtes i curiositats entorn la masturbació, les primeres experiències d’intimitat, el coit i altres pràctiques, emocions i formes de relacionar-se que coneixen del món adult i que necessiten aterrar per comprendre-les.
Aquesta sessió vol assentar les bases de posteriors experiències afectives i sexuals satisfactòries, adaptades a cada edat i moment maduratiu, centrades en la cura, la comunicació assertiva, el plaer i el respecte. Implica fer referència a la prevenció dels abusos sexuals i a la confusió que pot produir la pornografia o la hipersexualització en el dia a dia d’infants i joves.

diversitats 2

DIVERSITATS

En aquesta sessió treballem les diversitats sexuals i la igualtat de drets. Expliquem els diferents àmbits en els quals les persones podem tenir una vivència diversa de la sexualitat (assignació de gènere, definició dels genitals, corporalitat, funcionalitat, identitat, expressió i desig sexual, racialització, situació econòmica i socio-cultural, context de creences o religió, estat de salut, etc.).
Els materials i dinàmiques que us proposem els apropen casos plurals i reals per enriquir l’imaginari personal i col·lectiu vers les diversitats sexuals i afectives. També compartim situacions de discriminació, de suport o de reparació i busquem nous desenllaços i compromisos. Aquesta sessió implica fer prevenció i detecció de possibles discriminacions a l’aula.

bon tracte

BON TRACTE

Aquesta sessió ens permet promocionar el bon tracte en totes les relacions d’intimitat. Què ens fa sentir estimats i què no, com respectem i cuidem als altres i com ens cuiden a nosaltres mateixes?

Els materials i dinàmiques que us proposem permeten identificar i reforçar les bones pràctiques en relació amb l’autoestima, en la cura de les relacions d’amistat, en el clima afectiu en les famílies, en les relacions d’intimitat sexual i afectiva. La sessió implica l’educació emocional, la resolució constructiva dels conflictes, el dret a una bona vida i la prevenció de les violències afectives i sexuals. I també dóna peu a treballar en relació amb els drets dels infants.

 

Catàleg de serveis CELEBREM LA SEXUALITAT 2019-20

Podeu sol·licitar el pack de les 5 sessions o intervencions puntuals.

Adaptades a l’educació infantil, primària i secundària. 

Podeu contactar-nos aquí:

GRÀCIES