ESCOLES

Els tallers de “Celebrem la Sexualitat” s’articulen en 5 sessions consecutives. Es tracta de sessions dinàmiques i properes perquè els alumnes de primària i secundària connectin amb diferents temàtiques, que considerem claus per una educació afectiva i sexual integral:

  1. Conèixer com va ser el propi naixement, la diversitat de famílies existents, la importància dels climes afectius en la criança i les responsabilitats que pot implicar embarassar-se i criar.
  2. Poder celebrar els canvis vitals que ens porta la pubertat, aportant informacions positives sobre els canvis físics, intel·lectuals i emocionals que implica. Presentar els òrgans genitals femenins i masculins i compartir sobre les primeres menstruacions i ejaculacions espermàtiques. 
  3. Potenciar les vivències afectives i sexuals plaents. Viure les experiències amb els 5 sentits i connectar amb el plaer i el displaer d’una manera assertiva. Reconèixer les condicions pel consentiment mutu, la necessitat de posar i respectar els límits i facilitar la prevenció de les situacions afectives i sexuals no desitjades. 
  4. Respectar la diversitat en les vivències de la sexualitat i evitar la discriminació per raons de diversitat corporal, funcional, genitals, en les identitats de gènere o les orientacions del desig.
  5. Potenciar la coeducació, l’educació emocional i les relacions de bon tracte en totes les relacions d’intimitat.

Metodològicament, cada sessió té una part d’exposició, un espai pel diàleg i la resposta de preguntes i un temps per l’experimentació amb exercicis sensorials, lectures, fang, meditacions, etc.

Per ampliar l’experiència a les llars i a l’aula també us facilitem:

  1. Preguntes d’activació per cada temàtica, per fer a casa o a l’aula
  2. Les indicacions per acompanyar cada temàtica
  3. Els materials i la bibliografia recomanada
  4. Les fitxes d’avaluació

A continuació podeu consultar el Catàleg d’activitats del programa pedagògic “Celebrem la Sexualitat” amb el detall dels continguts de cada taller i els materials de suport:

Catàleg de serveis CELEBREM LA SEXUALITAT 2019-20

Podeu sol·licitar el pack de les 5 sessions o intervencions puntuals.

Adaptades a l’educació primària i secundària. 

Podeu contactar-nos aquí:

GRÀCIES